HomeIdeas

[Case Study] Tư Duy Bán Áo Thun Online Với Chim Cardinals Và Hoa Daffodils

Like Tweet Pin it Share Share Email

Chia sẻ tiếp về bán ao thun nhưng ngách của ngách cho những bạn nào chưa biết thì có thể khai thác.

Contents

Độ khó

Không khó vì ngách của ngách rùi

Thiết kế

Chỉ cần bê nguyên hình nền vào là bán được

Thị trường

Thị trường tạm ổn

Ý tưởng Scale

Thay bằng con chim ruồi (Hummingbirds)

Ví Dụ

Video

Kết luận

Cố gắng nghĩ ra nhiều ý tưởng để phát triển hơn về sáng tạo và bạn sẽ bán được hàng. Không phải sợ hãi nhiều nữa. Chúc thành công!

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *