HomeIdeas

[Case Study] Tư Duy Áo Thun Với Quote Đơn Giản Tình Yêu “LOVE”

Like Tweet Pin it Share Share Email

Tình yêu là một trong những chủ để luôn được con người hướng đến và chủ đề hôm nay cũng thế.

Contents

Độ khó thiết kế

Trung Bình

Scale sản phẩm

Dễ scale

Ý tưởng

Dựa trên mẫu có sẵn sáng tạo ra nhiều kiểu ngành nghề, sở thích khác nhau.

Ví dụ thực tế

video

Kết luận

Mẫu này đã được sử dụng rất nhiều năm và đến tận bay giờ vẫn thành công tuy nhiên bạn cần phải sáng tạo hơn.

Mix hơi phức tạp hơn để đạt hiệu quả cao trong việc tiếp cận khách hàng.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *