Bài này mình quay video hơi dài hơn mọi khi nên cố gắng xem hết nha. Rất nhiều thứ hay ho trong video này. Giải thích một vài thuật ngữ trong bài. Mockup là gì? Một cách hiểu đơn giản thì mockup (hay mock-up) là một mô hình ví dụ cho đối tượng hoặc thiết… (0 comment)

Tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách quảng cáo Facebook và đây cũng là những điều anh MARK căn dặn. CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO 1. Sản phẩm hoặc dịch vụ phi pháp. 2. Hành vi phân biệt đối xử chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính… 3.Sản phẩm thuốc lá, ma tuý và các chất… (0 comment)